Företagsfakta


Svensk Reningsindustri AB och STRIMECS AB

Rattgatan 13
442 40 Kungälv
Sverige

Telefon: 0303-94866
Fax: 0303-94847

E-post:
info@sriab.se

 Ladda ner vår PDF

KEMISK STRIPPNING
UTFÖRS GENOM VÅRT
DOTTERBOLAG
STRIMECS AB
 

 

VI FRÄMJAR ÅTERANVÄNDNING
AV INDUSTRIVERKTYG
GENOM MILJÖVÄNLIG
RENGÖRINGSBEHANDLING

 

 

 

PROCESSEN - Kemisk strippning

Föremålen som är avsedda för avlackering av färg placeras i en korg som sänks ner i badet. Badet innehåller en ställning och genom att placera korgen på denna får korgen en oscillerande karaktär. Vidare är objektet förvarat i cirkulation genom ett filtersystem, där färgpartiklarna avlägsnas från föremålet. Badet håller en temperatur som ligger mellan 45ºC och 55ºC. Tidsåtgången för behandlingen beror mycket på färglagrets tjocklek. Efter behandlingen tvättas objekten i högtryckstvätten och torkas. Filtret avger färgen i form av en torr kaka som senare bränns i vår anläggning. Där med förekommer inget farligt avfall ifrån våra processer.

Kemisk strippning genomförs av STRIMECS AB som är en division av SRIAB. 


© Copyright Sriab 2009  Svensk Reningsindustri AB - Rattgatan 13 - 442 40 - Kungälv
Telefon: 0303-94866 - Fax: 0303-94847 - E-post: info@sriab.se