PROCESSEN - Brännugn och Pyrolysugn


Brännugnen består av en elektrisk uppvärmd kammare och en efterbrännkammare. Föremålen som ska behandlas placeras på en lastvagn som sedan rullas in i ugnen.

De brännbara föremålen bränns i kammaren och efterbrännkammaren försäkrar att utsläppet är inom rimliga gränser. En programmerbar temperaturmätare till ugnen tillåter kontroll över graden av upphettning och gör att den aktuella temperaturprofilen kan registreras.

Till skillnad från brännugnen uppvärms Pyrolysugnen med gasol. Syrgashalten i ugnskammaren kontroleras och styrs till en låg nivå så att inga höga temperaturer uppstår under processen och vald tid-temperatur profil följs utan avvikelser. Behandling i ugnen ger inga skador på godset oavsett av tjocklek på de brännbara beläggningarna på föremålen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.