PROCESSEN - Fluidiseringsbädd

 

En bädd med sand upphettas med en blandning av propan och luft som går genom sanden från botten av bädden.
Turbulensen som skapas sprider värmen och behåller sanden i ett fluidiseringstillstånd som gör det möjligt att sänka ner en mastertrorg med industriverktyg som ska behandlas.

Termoelementer som är placerade på bäddens väggar kontrollerar temperaturen i bädden. Delar täckta av färg eller andra brännbara lager upphettas i den turbulenta sanden,

Det brännbara materialet förångas och stiger uppåt mot ytan av sand bädden och genomgår förbränning.

Den konstanta cirkulationen i sanden tillåter en enhetlig temperatur i bädden.

I och med att delar sänks ner i sanden utsätts de inte för eldflammor eller höga temperaturer. En efterbrännkammare som är placerad nedströms i sandbädden säkerställer färdigställandet av förbränningen.

Förbränningsångorna från bädden leds genom ett system av luftströmmar och cykloner för borttagning av fint nedbrutna partiklar av sand och aska. Detta resulterar i nivåer av utströmmning som ligger inom gränserna för miljölagarna.

Den konstanta rörelsen i sanden snabbar på processen av förgasningen och ger därmed en kortare behandlingstid jämfört med de andra behandlingsmetoderna.

Efter avlägsning av sand och aska på de behandlade delarna av föremålen ska de tvättas med vatten i högtryckstvätten. Efter att föremålen har torkats är de färdiga att skickas tillbaka till kunden för återanvändning. I de fall föremålen har defekter i beläggningen, används inte tvätt utan istället sker blästring med glaspärlor.


För att undvika rost under transport och lagring kna de behandlade föremålen täckas med en tvättbar skyddande olja.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.